Mgr. Helena Kohoutová

Advokátka


Advokátka Mgr. Helena Kohoutová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v letech 1994 – 1999. V advokacii pracuje od roku 2000 a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 10087. Od roku 2004 působila nejprve jako samostatná advokátka, následně od roku 2006 pak jako partner advokátní kanceláře VEVERKA – KOHOUTOVÁ.

Díky dlouhodobé praxi v advokacii vládne obrovskými zkušenostmi prakticky ve všech oblastech práva, které je schopna poskytovat také v anglickém a španělském jazyce. Nejsilnější stránkou této advokátky je najít co nejefektivnější řešení problémů klientů, a to právě díky rozsáhlým zkušenostem získaným při řešení mnoha právních případů klientů. Pokud tedy hledáte advokátku, která Váš problém právně posoudí a poskytne Vám nadstandardní profesionální podporu s ohledem na Vaše požadavky na dosažení cíle, pak je pro Vás tato advokátka tou správnou volbou.

Protože je současně vedoucím advokátem kanceláře, může Vám pro Váš případ doporučit a přidělit i některého z kolegů právního týmu (kterými kancelář disponuje), a kteří jsou specialisty na různé oblasti práva, abyste dostal(a) tu nejlepší právní podporu právě ve Vašem případu.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na následující oblasti práva:

  • právo obchodních korporací
  • pojišťovací právo
  • náhradu škody
  • právní vztahy k nemovitostem
  • procesní právo a zastupování před soudy
  • závazkové vztahy
  • pracovní právo
  • rodinné právo