Martin Pacák

Advokátní koncipient


20 let praxe v manažerských pozicích především v nadnárodních společnostech v oboru IT. Je zkušeným team leaderem stavícím úspěch na skvělých komunikačních a vyjednávacích dovednostech. Zkušenosti s vedením lidí, znalost informačních technologií a v neposlední řadě logické proklientské uvažování využívá i při podpoře klientů.

Vedle právní podpory se zaměřuje na komplexní řešení situace klientů, včetně řízení komunikace s protistranou, případně s dalšími subjekty ovlivňujícími záležitosti klienta. S klienty řeší také adaptaci na změny a volby strategií směřujících k dosažení stanoveného cíle.

V letech 2013 – 2019 vystudoval Panevropskou vysokou školu v Bratislavě, orientovanou na právo a právní vědu se studiem zaměřeným na mezinárodní a evropské právo. V letech 2020 – 2021 vykonal rozdílové zkoušky na Karlově Univerzitě z Ústavního, Správního, Trestního, Občanského a Obchodního práva na základě kterých byl zapsán dne 1. 10. 2021 jako koncipient u České Advokátní Komory pod evidenčním číslem 45381. S advokátní kanceláří Mgr. Heleny Kohoutové spolupracoval od roku 2016 v rámci studijní praxe a od 1. 10. 2021 je zaměstnancem kanceláře jako koncipient, kdy je oprávněn zastupovat advokáta v soudních řízeních v souladu s Usnesením představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku, Části II, Čl. 4 až 8. Své služby poskytuje (vždy se zmocněním a pod supervizí advokáta) také v anglickém jazyce, a to v souladu s právními předpisy v následujících oblastech:

  • Všechny oblasti Českého práva včetně práva EU (s přesahem znalostí Slovenského práva)
  • Příprava a vyjednávání smluv a dohod
  • Příprava klienta a jeho zastupování na setkání s třetími stranami