Mgr. Martina Ešnerová

Advokátka


Advokátka Mgr. Martina Ešnerová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v letech 2003-2009. V advokacii pracuje od roku 2009 a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14338. Svou praxi koncipienta konala v advokátní kanceláři VEVERKA – KOHOUTOVÁ od roku 2009, od roku 2012 pak pracovala jako spolupracující advokátka a od roku 2020 je spolupracující advokátkou v advokátní kanceláři MGR. HELENY KOUHOUTOVÉ. Během své advokátní praxe získala zkušenosti s poskytování právní pomoci také v anglickém jazyce.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na:

  • náhradu škody
  • pojišťovací právo
  • právní vztahy k nemovitostem
  • procesní právo a zastupování před soudy
  • závazkové vztahy
  • právo nekalé soutěže
  • pracovní právo
  • rodinné právo
  • efektivní správu a vymáhání pohledávek
  • trestní právo